oxelösund

Flest mobbade på Breviksskolan

Flera skolor i Sörmland hamnar högt upp på en ny lista över skolor där det förekommer mobbning.
Sämst betyg får Breviksskolan i Oxelösund, men också högstadieskolor i Eskilstuna och Nyköping pekas ut.

– Jag kanske inte funderar så mycket på var i en ranking man ligger, säger Christina Kihlman är utbildningschef i Oxelösunds kommun.

Men det betyder inte att hon inte tar uppgifterna om mobbning på allvar.

– Det räcker egentligen med att det är ett eller två barn, tillägger hon.

Hon är inte helt överraskad över de här uppgifterna, eftersom kommunens egna undersökningar har pekat åt samma håll. Det hon tycker är förbryllandeär att Folkhälsoinstitutets undersökning, som också mäter elevernas välbefinnande eller psykosomatiska besvär, visar att Brevikseleverna ser ut att må väldigt bra.

– Hur kan man må så oerhört bra när det parallellt är så tråkiga siffror runt mobbning, funderar Christina Kihlman.

Folkhälsoinstitutet har kartlagt ungdomars psykiska hälsa under hösten 2009.  Bland annat ställde man frågan om det finns elever i klassens om upprepade gånger utsätts för taskiga saker av andra elever.

Institutet har sedan rankat hur eleverna på över 1 000 skolor upplever mobbningen på sin skola. Breviksskolan i Oxelösund kommer på 26:e plats, högt upp bland de värst mobbningsdrabbade.

Men även andra skolor i Sörmland får uppseendeveckande höga värden. Det gäller tre högstadieskolor i Nyköping Oppebyskolan, Östra skolan och Borgmästarhagskolan, men också tre skolor i Eskilstuna.

Den allmänna bilden av Breviksskolan i Oxelösund var tidigare att det var en väldigt stökig skola, säger Christina Kihlman, men pekar på att skolan förändrats de senaste åren genom en lägre acceptans för att det händer tråkiga saker i korridoren eller att man inte deltar i lektioner. Numera har man alltså hårdare regler mot mobbning.

Man har också lagt schemat så att man skapat mer utrymme för samtal mellan elev och mentor och man utbildar kamratstödjare som ska kunna upptäcka mobbning.

– Det är väldigt tydligt att man inte ska låta elever välja lag vid idrottslektioner, säger Kihlman.

Kanske det kan vara så att uppmärksamheten på mobbning ökar när man har ett aktivt arbete omkring det på en skola. Christina Kihlman vet inte om det gäller just Breviksskolan i Oxelösund, men medger att det kan vara så.

Nu ska Oxelösunds skolsköterskor prata med samtliga elever för att försöka fånga in dem som i den anonyma enkäten talat om att de inte mår bra.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se