Nyköping

Skolfråga kan bli valfråga

Centerpartiets utspel i torsdags om att säga nej till att lägga ned landsortsskolor i Nyköping och börja bussa skolbarn från fjärdeklass in till större skolor i Nyköpings centralort gör det svårare för de politiker som inte vill att det här blir en valfråga i höstens val.

– Jag hoppas att fler partier tar ställning i den här frågan och förstår hur viktig den är, menar Alette Sederholm, från Uppropet vår landsbygd och våra skolor.

Centerns utspel häromdagen, spräcker i ett slag den borgerliga alliansens möjlighet att få igenom det tjänstemannaförslag som ännu inte färdigbehandlats om skolans organisation i Nyköping.

Centern säger nej till nedläggningen av Blomenbergska skolan och till att bussa elever från fjärde klass in till större skolor i tätorten. Så för att få igenom förslaget tvingas allianspartierna att söka stöd hos socialdemokrater och vänstern och köra över centern. Alternativet är att lyssna på centern och den gräsrotsrörelse som säger nej till förslagets huvuddelar.

Moderaterna har svårt att dölja sin besvikelse över centerns agerande.

-- Centern har ju många av sina väljare på landsbygden och jag förstår att de har de åsikterna. men jag tycker att vi skulle diskuterat igenom det först, säger Anniola Nilsson, Moderat och andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Men finns det så mycket att diskutera nu när de har bestämt sig för vad de tycker?

– Det här är politik. Det finns säkert öppningar i diskussionerna, säger Nilsson.

Enligt barn- och ungdomsnämndens ordförande, kristdemokraten Veronica Andersson, så förändrar centerns utspel ingeting.

– Vi är ju inne i en process nu där vi fortfarande diskuterar frågeställningar och formuleringar och den processen fortgår precis som vanligt, menar Andersson.

Och kraven kommer nu alltså på besked även från de andra partierna, och därmed är det bäddat för att det här blir en viktig fråga avgörande för var många nyköpingsbor kommer att lägga sin röst i höstens kommunval.

– Jag har själv gått i både små och stora skolor och måste säga att det är ju lättare att få kvalité i en mindre enhet, säger en kvinna som vi pratar med. Hon menar att det här kan vara en fråga som avgör var hon väljer att lägga sin röst i höst.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se