Sörmland

Kritik mot könsbyteslag

Kritiken mot den lagstiftning som gäller vid könsbyte är stark bland transsexuella. Lagstiftningen som funnits sedan 1972 säger bland annat att den som ska genomgå ett könsbyte måste sterilisera sig.

– Förr i tiden tvångslobotomerade man människor. Man får inte skära av folks kroppsdelar idag men man får tydligen sterilisera folk, säger Anne Colt som är transsexuell och sekreterare i RFSL Nyköping.

Socialstyrelsen utreder just nu vård och stöd till transsexuella personer, Och man har bland annat frågat ett antal personer från intresseföreningar i den aktuella gruppen om hur man ser på sin situation. Och många ifrågasätter gällande lagstiftning.

Enligt den lag från 1972 som gäller vid könsbyte skall personen ha fyllt 18 år, vara ogift och sterilisera sig för att få tillåtelse att göra ett könsbyte. Och det betyder att man inte heller får spara spermier eller ägg.

– Man har tolkat det som att man inte räknas som steril i lagens mening om man har sparat könsceller. Men vi kan se nu att utvecklingen i Europa verkar ha en tendens att man kommer att få spara könsceller och vi tittar på frågan och belyser den från olika håll, säger Linda Almqvist som är jurist på socialstyrelsen.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se