KATRINEHOLM

Stortorget ska rustas upp

Katrineholms kommun vill satsa på att utveckla Stortorget. I ett förslag till kommunstyrelsen ska kommunen satsa 75 000 kronor på att förbättra både handeln och evenemang på torget. Bland annat kan torget få en scen.

Enligt förslaget ska bodar sättas upp där handlare kan teckna långtidskontrakt för att få en mer livaktig torghandel.

Pengarna ska också gå till fler kulturarrangemang under året.

Inför nästa år föreslås att torget utrustas med bland annat en scen, en paviljong och flera bänkar.