Flen

Flen satsar på föräldrautbildning

Föräldrar i Flen ska få lära sig mer om hur de ska kunna hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med barn. Flens kommun har fått 182 000 kronor av Länsstyrelsen för att utbilda föräldrar så att de lättare kan hantera olika situationer.

Metoden heter Cope och är utvecklad av den kanadensiske psykologen Charles Cunningham. Den riktar sig till föräldrar med barn mellan 3 och 12 år och utvecklades från början för föräldrar med utåtagerande barn.

Syftet med Cope är att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och ge dem verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende.