Katrineholm

Svenskkurs för lärare

Lärare i Katrineholm ska bli bättre på svenska som andra språk. Det handlar om att öka integrationen för eleverna och är ett samarbete med Mälardalens högskola. En kurs som varit efterfrågad hos lärarna under många år.

På Nävertorpsskolan i Katrineholm har nästan hälften av eleverna ett annat modersmål än svenska och nu ska alla lärare få utbildning i att bli bättre på att prata med elever som har svenska som andra språk .

– Svenska har man ju i alla ämnen men på engelska så måste man översätta om det är något man inte förstår, säger Bilal Saleh som är elev på Nävertorpsskolan mellanstadium.

Inför skolstarten i höstas gjordes upptagningsområdena till skolorna om i Katrineholm och en orsak är att elever med utländsk bakgrund ska integreras på flera skolor.

Men samtidigt beslutade man att Nävertorpsskolan skulle ta över elever från förskoleklass och upp till klass sex från Nyhemsskolan, som blev en ren högstadieskola.

Det har medfört att nära hälften av skolans nästan 300 elever har utländsk bakgrund just nu och flera är nyanlända. Kristina Johansson är mellanstadielärare på skolan och berättar att det kom väldigt många elever på en gång.

– De har ju väldigt mycket att ta igen när de kommer från Interkulturella enheten. Efter bara tre månader så kan man ju inte så mycket svenska, säger hon.

Kristina Johansson säger också att lärarna efterfrågat den här kursen under många år för att de vill lära sig att ta emot barnen på bästa sätt. Hon saknar en helhetssyn bland alla lärare och en kunskap om svenska som andraspråk.

– För att skapa integration så måste du få till grupperingar med både svenska barn och invandrarbarn för att språket ska flöda. Och då behövs det resurser, säger hon.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se