Eskilstuna

Brister hos djurklinik

Eskilstuna Djurklinik får kritik från Arbetsmiljöverket för att det finns risker för våld eller hot om våld i deras arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket menar att kliniken inte undersökt säkerhetsriskerna för de som jobbar där och kräver nu att rutinerna ses över.

Utredningen från kliniken ska omfatta hela verksamheten och man behöver se över personalentrén, pennahanteringen och att lokalerna är ordentligt skyddade.