Nyköping

Nej till grusväg

En Nyköpingsbo har fått nej till att lägga en egen grusväg till sin sommarstuga. Miljööverdomstolen river upp miljödomstolens tidigare dom som gav mannen tillståndet. Stugan ligger vid Hornsviken, längs kusten utanför Nyköping. Sträckan där mannen vill göra en egen grusväg på är till stor del en ovanlig havsstrandäng.

Miljööverdomstolen anser att skyddet av den överväger mannens intresse att köra bil hela vägen fram till stugan.

Miljödomstolen ville alltså ge mannen rätt att göra en väg, men länsstyrelsen överklagade ärendet till Miljööverdomstolen. Länsstyrelsen får nu rätt och det blir ingen grusväg.