Sörmland

Vill ha kvalitetsgaranti på vårdutbildningar

Landstinget i Sörmland vill få fler unga att utbilda sig till vård- och omsorgsyrken. Detta genom att kvalitetssäkra alla utbildningar och arbetsgivare inom vårdbranschen. Kvalitetssäkringen gör att landstinget i Sörmland kan säga att landstinget har ett så kallat Vård- och omsorgscollege.

Med satsningen vill landstinget bland annat se till att praktikplatser håller bra kvalité, och anpassa vårdutbildningarna mer efter arbetsmarknaden. Det vill också undersöka hur man kan mäta kompetens hos personal som inte har fullständig formell utbildning.

Med i samarbetet är Sveriges Kommuner och landsting, Vårdförbundet, Kommunalarbetarförbundet och Vårdföretagarna.

Flera andra landsting har redan certifierat sina vårdutbildningar och är därmed regioner med Vård- och omsorgscollege.