KATRINEHOLM

Särskolan granskas

Skolinspektionen ska göra en särskild granskning av särskolan i Katrineholm. I Örebro upptäckte myndigheten nyligen att tre barn felaktigt placerats i särskola och därför ska Skolinspektionen gå igenom fler beslut om placeringar.

Barnen i Örebro hamnade i särskola, trots att de inte hörde hemma där.

Inspektionen har nu slumpmässigt valt ut trettio kommuner som ska granskas närmare och Katrineholm är en av dem. Granskningen inleds efter sommaren.