sörmland

Bönder kan krävas på EU-pengar

För mycket träd och buskar i beteshagarna, det konstaterar EU:s inspektörer efter att ha rest runt i Sverige och svenska bönder riskerar nu tvingas betala tillbaka 780 miljoner kronor i felaktigt utbetalt betesstöd.

Svenska bönder riskerar alltså att tvingas betala tillbaka mångmiljonbelopp i felaktigt utbetalt betesstöd, det sedan EU:s inspektörer noterat att det finns för mycket träd och buskar i hagmarkerna. Det bryter nämligen mot reglementet när det gäller betesstöd.

Men på lantbrukarnas riksorganisation LRF anser man att det inte är de enskilda böndernas fel, utan statens då reglerna ändrats sedan avtalsperioden började gälla. Bo Rundqvist är ordförande för LRF Sörmland och han tycker det är vansinne att EU vill få Sverige att se ut som resten av EU.

Mjölkbonden Annelie Karlsson i Barva utanför Eskilstuna säger att det hela känns absurt.

– Och en hage är inte en hage om det inte finns träd och buskar. Det är bara så. Jag tycker inte om det här EU-direktivet för jag tycker att våra hagar ska se ut så här. Det här är vårt landskap!

Anneli Karlsson tycker att det de senaste åren har det blivit allt krångligare med EU:s regler när det gäller beteshagar. Förr fick hon ha 50 träd stående tillsammans i en klump, men från och med förra året, får hon inte ha mer än sex träd i en klump.

– Att man ska ta bort träd som gör nytta där de står känns dumt. De är bra för att djuren ska kunna få skugga, säger Annelie Karlsson.

Caroline Karlsson
caroline.karlsson@sr.se