Sörmland

HBT-personer får inte rätt vård

HBT-personer, alltså homosexuella, bisexuella eller trans-personer, får inte den vård de behöver. Det trots att de har större vårdbehov än befolkningen i stort. Det hävdar diskrimineringsombudsmannen, DO.

Det är diskriminerande strukturer och kränkande bemötanden som gör att många skräms bort från sjukvården.

Bland annat erbjöds en homosexuell man, som sökt hjälp för en nackspärr, ett hiv-test, enligt Dagen Nyheter.