Uppåt för Studsvik

Kärnteknikföretaget Studsvik, med verksamhet utanför Nyköping, redovisar en vinst på drygt 6 miljoner kronor för de tre första månaderna i år. Det ska jämföras med en vinst på 1 miljon kronor samma period i fjol.

Omsättningen steg med 12 procent men trots de positiva siffrorna bedömer företaget att resultatet för hela 2004 hamnar i nivå med året innan.