Antalet obetalda skulder ökar i Sörmland

Antalet ansökningar om betalningfsörelägganden, alltså krav på att betala sina skulder, ökade kraftigt i bland annat Sörmland första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Ökningen var på drygt 14 procent och landade på 20 000 ärenden.

Görel Frisö som är chef för kronofogdemyndighetens enhet för betalningsanmärkningar i Sörmland tror att ökningen delvis beror på att fordringsägare allt snabbare vänder sig till kronofogden vid svårigheter att få in betalning.

Förutom Sörmland ingår Uppsala och Västmanlands län i statistiken.