"Enskilda körs över när 3G-master byggs"

Det sker systematiska rättsövergrepp mot enskilda medborgare för att teleoperatörerna ska kunna bygga sina mobilmaster och därmed verkställa statens önskemål om ett utbyggt 3G-nät. Det skriver miljöexperten, Björn Gillberg, på Dagens Nyheters debattsida.

Han har studerat bygglovsansökningar för 8000 telemaster och konstaterat att enskilda människor och markägare felaktigt körs över av kommuner, länsstyrelser och förvaltninsgdomstolar.