NYKÖPING

Väktare skyddar skola

Långsättersskolan på Arnö i Nyköping har drabbats av upprepad förstörelse och elever har blivit trakasserade.

I det brev som skolledningen i förra veckan skickade till de 270 elevernas föräldrar talas också om sönderslagna fönsterrutor, en förstörd fasad, eldande på skolgården, sönderskurna cykeldäck, förstörda staket och också om mycket grova ord mot elever och vuxna på Långsättersskolan. 

Mest påverkade av det som hänt är personal och barn som vistas på fritidshemmet efter skoltid. Skolan är en F-6-skola och har alltså elever från sex år och upp till 12 till 13 års ålder. 

Skadegörelsen gör nu att kommunen sätter in väktare i området. Väktarna sätts in när fritids stänger på kvällen och föräldrar har ombetts att hämta sina barn efter fritids.

Ingen i skolledningen vill idag uttala sig om situationen på skolan utan hänvisar istället till kommunens skolchef Birgitta Eriksson. Enligt henne, och även polisen, är det ungdomar som vistas vid skolan på kvällarna och förstör.

– Det har varit inbrott på fritidshemmet. Man har förstört barnens cyklar och eldat upp barnens kläder. Vi misstänker att det är ungdomar i 15-16 års åldern. Vi vädjar till föräldrar att ha koll på vad ungdomar gör på kvällarna, säger Birgitta Eriksson.

Förutom väktare har kommunen också låtit montera extrabelysning med rörelsedetektorer för att försöka få bukt med problemen.

– Det ger helt fel signaler till de unga när det förstörs och saboteras. Personalen blir bedrövade eftersom de ser att barnen blir oroliga av skadegörelsen.

Jan Olevall vid polisens brottsförebyggande enhet tycker det är viktigt att personalen på Långsättersskolan fortsätter att agera säger han.

– Det är viss form av skadegörelse på alla skolor i Nyköping men på Långsättersskolan är det extra mycket.

Fredrik Lorenzoni
fredrik.lorenzoni@sr.se