NYKÖPING

Fånge fick med sig kniv till avdelningen

En fånge på Nyköpingsanstalten kunde ta med sig en kniv till avdelningen där han sitter. Något som innebar stora risker för alla på fängelset.

Detta skriver Kriminalvårdens personalansvarsnämnd i ett yttrande där de kritiserar den vårdare som gjort det här möjligt.

Fångarna på anstalten får enligt de regler som finns inte ha fri tillgång till knivar. Men efter att ha hjälpt till i köket så kunde fången ta med sig kniven till sin avdelning. Enligt Kriminalvårdens personalansvarsnämnd innebar det här allvarliga risker.

Den ansvariga vårdaren straffas nu med tio dagars löneavdrag för att inte ha hanterat kniven enligt regelverket.