Trosa

Maktfördelningen klar

Den borgerliga alliansen i Trosa är klar med fördelningen av ordförandeposter i kommunens olika nämnder. Alliansen, som vid valet den 19 september fick, 22 av 35 mandat, föreslår att Ingen Alvinger (M) blir kommunfullmäktiges ordförande och Daniel Portnoff (M)blir kommunstyrelsens ordförande.

Det blir mycket få förändringar av kommunens organisation. Kultur- och fritidsutskottet bryts ut ur Humanistiska nämnden och blir en egen nämnd.

Det blir också en minskning av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.