Satsning på Mariefred - 400 år

Föreningen ”Mariefred - 400 år” föreslås få ett bidrag av Strängnäs kommun på 400 000 kronor. Kommunsstyrelsen ska ta ställning till förslaget i början av maj.

Föreningen vill använda pengarna till att fira att Mariefred fyller 400 år nästa år.

Tjänstemännen anser att firandet är en positiv marknadsföringsinsats, som gynnar hela kommunen som turistmål, etablerings- och bosättningsort.