KATRINEHOLM

Nämndeman varnar för tingsrättsflytt

Ingemar Bergman som är ordförande i Nämndemannaföreningen i Katrineholm har farhågor om att nämndemannaorganisationen kommer att påverkas negativt av flytten av Katrineholms tingsrätt.

Idag flyttar personalen på Katrineholms tingsrätt till Nyköping. Det här som ett led i Domstolsverkets rationalisering och flera av de mindre tingsrätterna runt om i landet försvinner nu.

Ingemar Bergman säger att det kan bli svårare att fylla Katrineholms nämndemannaplatser framöver på grund av flytten av tingsrätten. 

Framför allt så handlar det om att det är en bit att åka mellan Nyköping och Katrineholm, och resorna innebär ett avbräck både tidsmässigt och ekonomiskt, enligt Bergman.

– Inte alla kollegor är positiva till flytten. Det handlar då om resorna. Sedan har det varit en fin sammanhållning vid tingsrätten här i Katrineholm, säger Ingemar Bergman.