Fler företagare kritiserar Nyköping

Tjänstemännen i Nyköping får nu bakläxa även av företagarnas riksorganisation i Sörmland. Regionchefen för företagarna i Sörmland, Anders Stoltz, menar att Nyköping är sämre än flera andra Sörmländska kommuner.

– Det jag hör när jag pratar med företag är att det är svårt att få en bra dialog med kommunen och kommunens tjänstemän, om man jämför med andra kommuner, säger Anders Stoltz. Det är attityden som är problemet.

Enligt Magnus Arbell, vd och koncernchef för Sveaverken/Odin, som ska ta med sig 60 jobb från Nyköping och flytta till Eskilstuna, var kommunens bristande intresse att hjälpa till med nya lösningar när bolaget behövde nya lokaler, en av orsakerna till att företaget valde Eskilstuna istället.

Men det här förvånar Siw Johansson på det kommunala bolaget ONYX, som har hand om näringslivsfrågor i Nyköping och Oxelösund.

– Vi har inte fått någon begäran om hjälp att hitta någon lösning i Nyköping, inte jag i alla fall, säger Siw Johansson. Det är svårt att göra något om man inte får något uppdrag.

Men också Anders Stoltz på företagarnas riksorganisation pekar alltså på att företag haft svårigheter just i Nyköping, med långa handläggningstider för tillstånd bland annat.

– Det är tråkigt att höra, säger Siw Johansson. Det här är frågor som vi ska jobba med, att vara en länk mellan kommunens tjänstemän och företagare.