Arvodesaffären

Hård kritik mot landstinget

Tjänstemännen i landstinget ifrågasatte, men lyckades inte stoppa politikernas hantering av de egna arvodena. Det slås fast i en granskningsrapport.

Den kritiska granskningsrapporten som en extern revisionsfirma gjort redovisades igår.

Det gäller den så kallade arvodesaffären som genom Sverige Radio Sörmland avslöjande leddet till landstingsrådet Jörgen Danielsson avgång. Däremot har landstinget inte förlorat något ekonomiskt på affären och granskningen har inte heller hittat belägg för en särskild mygelkultur på politisk nivå inom landstinget .

Rapporten från revisionsjätten Price Waterhouse Coopers är en svidande vidräkning med hur det gick till när förra landstingsrådet socialdemokraten Jörgen Danielsson, först som oppositionsråd 2007 och senare som landstingsråd, fick 8 000 kronor i månaden för mycket i arvode och det som en följd av en omfördelning mellan de politiska partierna.

I en tidigare delrapport konstateras att också moderata oppositionsrådet Lotta Finstorp fick för mycket, men under kortare tid.

I slutrapporten som kom idag slår konsulten Lars Edgren fast att besluten om att fördela om de fasta arvodena och tiden för politikerna stred både mot landstingsfullmäktiges beslut och gällande regler för arvoden, handläggningen var felaktigt och besluten togs på felaktiga grunder, dokumentationen var delvis felaktig och dessutom brast det i den interna kontrollen.

Det är perioden 2004 och framåt som granskats och i rapporten slås nu fast att det är först 2007 som felaktigheter kunnat konstateras.

Granskningen visar också att tjänstemännen ifrågasatt de informella politiska beslut som låg bakom de felaktiga arvodena. Men utan att få gehör för det hos politikerna.

Karin Welin är landstingsdirektör och hon tror inte att politikerna avsiktlig försökt göra upp i hemlighet. Men hon ser rapporten som ett bra stöd för att hindra liknande affärer i framtiden.

Michael Berwick
michael.berwick@sr.se