Nyköping

Inget tillstånd i tvist om skärmtak

Bråket kring radhusägaren Rune Erikssons skärmtak har nu tagit ytterligare ett steg mot en lösning. Grannarna får inget prövningstillstånd i Kammarrätten.

Konflikten har pågått i fem år. Erikssons närmste grannar, som själva har skärmtak över sin uteplats, har överklagat samtliga beslut, domar och detaljplaner för att försöka stoppa hans skärmtak.

De senaste turerna gäller det bygglov som Eriksson fått för sitt skärmtak, och som länsstyrelsen också givit klartecken för.

Nu har också kammarrätten sagt sitt. Rätten ger inte de klagande grannarna prövningstillstånd. Nu finns ytterligare en sista instans kvar att klaga till.

Det blir i så fall regeringsrätten som i sista instans får avgöra ärendet.