Eskilstuna

Förskola får kritik

En förskola i Eskilstuna får kritik av Skolinspektionen för att inte ha levt upp till kraven på sitt tillsynsansvar och rätten till stöd för ett barn med funktionshinder.

Det var i våras som en förälder till barnet anmälde till Skolinspektionen.  Barnet behöver särskild tillsyn, speciellt när det gäller hygienen och föräldern anser att det brustit här och att barnet också särbehandlats.  

Förskolan anser att uppgifterna inte stämmer. Men skolinspektionen tycker att förskolan inte gjort vad som krävts.