Nyköping

Kommunen vill rädda fladdermössen

Nyköpings kommun vill ha statligt bidrag för att rädda en av de viktigaste övervintringslokalerna för fladdermöss i kommunen, Förola gruva nära Svärta gård. Gruvan är numera så vattenfylld att den inte längre kan användas av fladdermössen.

I ett första läge handlar det om att utreda förutsättningarna för en restaurering, och kommunen hoppas på bidrag på drygt 90 000 kronor för en förstudie. Tjänstemannaförslaget ska nu diskuteras av politikerna i kommunstyrelsen.