Arvodesaffären

"Utredningen tillför inget nytt"

Lotta Finstorp, moderat landstingsråd, säger att hon anser att den utredning av arvodesaffären, som presenterades igår, är bristfällig.

Enligt Lotta Finstorp svarar inte utredningen på vad som egentligen har brustit när felaktiga arvoden betalades ut.

– Utredningen tillför inget nytt. Vi hade velat se en analys av vem som bär ansvaret och hur det var möjligt att betala ut arvodena, säger Lotta Finstorp.

Igår kom revisionsrapporten om den så kallade arvodesaffären i landstinget. Revisionsrapporten pekar på en rad felaktigheter i arvodeshanteringen. Rapporten är till stora delar starkt kritisk mot hur framför allt då ansvariga landstingspolitiker hanterade de egna arvoden och storleken på dem.

I de mest kritiska delarna av rapporten skriver revisionsföretaget exempelvis att fördelningen av fasta arvoden mellan landstingsråden och tilldelningen av så kallad politisk tid mellan partierna inte är förenliga med fullmäktiges beslut och regler. Det har också funnits brister i underlagen vilket tjänstemän upptäckt och ifrågasatt, men inte fått något riktigt gehör för från politikerna.

Eftersom landstinget inte har lidit någon ekonomisk skada av felaktigheterna föreslås i revisionsrapporten att ett beslut bör fattas för att i efterhand godkänna tidigare fördelningar. Detta för att en gång för alla stoppa den infekterade debatten om arvodesfördelningen.

Des alternativ till lösning av det hela som presenteras i rapporten, bland annat att de felaktigt utbetalda arvodena ska betalas tillbaka, eller att de ska godkännas i efterhand, något Lotta Finstorp är kritisk till.

– Det är ju som att säga att det hela var fel, men att fatta ett beslut som gör det hela rätt, säger Lotta Finstorp.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se