Fastighetsägare vid sjön Yngaren polisanmäls?

Länsstyrelsen i Sörmland överväger att polisanmäla tre fastighetsägare vid sjön Yngaren mellan Nyköping och Katrineholm för otillåten miljöverksamhet. Det här sedan omfattande shaktnings- och muddringsarbeten har gjorts utan tillstånd.

Bland annat har ett 2000 kvadratmeter stort sumpskogsområde fyllts ut på en fastighet, vassområden har tagits bort på en annan fastighet och en privat badstrand har anlagts på ytterligare en fastighet.