Sörmland

Attraktiva lägen ger dyrare hyra

Fastighetsägarna tycker att det är för små hyresskillnader och hoppas nu att den nya hyressättningslagen, som börjar gälla om tre månader, kommer att leda till rättvisare hyror. När hyrorna förhandlas då, kommer lägenhetens läge att avgöra mer än idag hur hög hyran blir, säger Benny Axelsson, förhandlare för Fastighetsägarna i Sörmland.

– Det är väl ungefär det kommer att se ut vid förhandlingsbordet, när vi ritar upp en karta vad som är ett A, B och C-läge i Eskilstuna exempelvis.

Det blir inga dramatiska förändringar av hyrorna den närmaste tiden på grund av den nya lagen tror Benny Axelsson, men däremot på sikt.

– På sikt kommer hyressättningen att bättre avspegla hyresgästens faktiska värdering av lägenheten. Det är svårt att sätta kronor och ören på det. Men jag skulle tippa på att om en tre, fyra till sex år har man an mer rättvis bild, där lägesfaktorn fått en betydelse fullt ut.

Hur vet man då hur attraktivt läge en lägenhet har? För en fyra, fem år sedan gjorde Fastighetsägarna en enkätundersökning bland 600 - 800 hyresgäster.

– Lägesfaktorn där fick en framträdande roll.

Man undersökte vilka som var de attraktiva områdena i Eskilstuna, där hyresgästerna redan idag får betala och är beredda att betala högre hyra.  Vissa, framför allt centrala områden har högre hyror. Men det är inte helt och hållet så, utan det finns områden som är attraktivare än vad hyresnivån säger, så var det då med Myrtorp och Stadsparken. .

När Fastighetsägarna jämförde vad hyresgästerna hade i plånboken med vad de betalade i hyra, så finns det de som har en lägre hyra trots att de har en hög köpkraft.

Men blir det inte en segregerad, uppdelad stad, där alla med lika tjocka eller tunna plånböcker bor i samma områden? Benny Axelsson tror inte det och han pekar på att en rättvis hyressättning är viktig.

– Det är inte rättvist att den med en tunnare plånbok ska betala lika mycket i hyra som den som har en tjockare i dagsläget.

Bruksvärde är mycket mer än var lägenheten ligger. Småningom kommer kanske den nya hyressättningen ännu mer påverkas av andra värden i bostaden, såväl standard som närhet till till exempel service.

 Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se