Sörmland

Kritik mot högre hyror för bra läge

Hyresgästföreningen i Eskilstuna är kritisk till att hyrorna kommer att sättas på ett nytt sätt med den nya lag som börjar gälla vid årsskiftet. Ett bra läge eller andra plussvärden i lägenheten kommer på ett tydligare sätt ge högre hyra på sikt.

– Det kan öppna för det. Man får lägga in den värderingen bruksvärdet. Vi har aldrig kommit överens om lägestillägg i de förhandlingar vi fört under de här åren.

Han säger att en lägenhets läge sedan tidigare vägs in i hyran, men att det är svårt att göra just det.

– Det finns ingen som för mig har kunnat peka ut vad som är bättre läge i Eskilstuna. Centrum är ju fullt av krogar och det kan knappast vara bättre läge med höga ljudnivåer.

Svårigheten kan vara att bestämma exakt vad ett bra läge är. Man kan göra det genom att väga in flera faktorer, till exempel närheten till dagis, skolor eller affärer.

Ökar man inte uppdelningen av staden mellan områden, där folk har mer eller mindre pengar?

– Det klart att man gör, men det har man redan gjort i den här stan.

Han säger att Eskilstuna är en segregerad stad, men att låta ett läge påverka hyresnivån behöver inte öka segregationen. Han tycker att man måste blanda bostadsformerna mer, bostadsrätter med hyresrätter och framför allt måste Eskilstuna bygga många fler hyresrätter.

Är det inte bra att de som har råd bor där hyrorna är högre, till exempel på grund av ett attraktivt läge?

 

– Jag tycker inte det är något rättvis fördelning av de gemensamma resurser vi har, det är ju inte resurser som var och en förfogar över.

Den nya lagen öppnar för en hyressättning som är mer precis när det gäller en lägenhets bruksvärde, både var den ligger, men också andra kvaliteter.

– Om man ska göra ett nytt hyressättningssystem, då får man göra precis som man gjorde i Nyköping, man får ut och göra enkäter hos de boende.

Enligt den nya lagen är taket är borttaget. Man behöver inte rätta sig efter de kommunala så kallade allmännyttiga bostadsföretagen. De privata värdarna har hittills följt de kommunala avtalen och då har de kunnat räkna hem också de pengar som avsatts till så kallat boinflytandeavtal i de kommunala bostäderna, utan att de privata värdarna gett hyresgästerna nåt boinflytande, säger Lars Holm.

Han menar att de privata också åkt snålskjuts på de kommunala bostäderna utan att de behövt redovisa, på det sätt som de kommunala bolagen tvingas till, vilka kostnaderna de har.

Nu blir det ändring, en ändring som Lars Holm ser fram emot med spänning.

– Vi ska förhandla på kostnader. Det gör vi i allmännyttan, men vi har aldrig förhandlat på kostnaden i det privata beståndet.

Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se