torshälla

Outokumpu tillåts släppa ut mer

Outokumpu i Torshälla får utöka sina utsläpp i Nybyån, enligt Eskilstuna Kuriren idag.
Det betyder att ån får ta emot mer tungmetaller, bland annat nickel och krom.

Tillståndsförhandlingarna har pågått i tio års tid sedan företaget ansökte om att få utöka produktionen. Tillfälliga tillstånd har sedan dess gällt för företaget, regler som nu permanentats i Miljödomstolen.

Både Fiskeriverket och Länsstyrelsen är emot de utökade utsläppsnivåerna, enligt tidningen.