Sörmland

Sänkta avgifter räddar museijärnvägar

Faran verkar vara över för landets museijärnvägar, och därmed också för museijärnvägen i Mariefred och museispårvägen i Malmköping. Transport-styrelsen har backat, och förselår nu drastiskt sänkta avgifter jämfört med tidigare föreslag

Vi har tidigare berättat att Transportstyrelsen vill införa avgifter för tillsynen av museijärnvägarnas räls, tåg och personal. Något som skulle innebära en extra kostnad på upp mot 300 000 kronor om året, för till exempel föreningen i Mariefred.  Men nu föreslås avgifterna bli mycket lägre.

Idag går remisstiden för förslaget ut, och exakt hur beslutet blir är inte klart ännu.