Cancerframkallande gifter hittade i Nyköping

Ännu ett område med miljöfarliga gifter har hittats i Nyköping. Cancerframkallande så kallade polyaromatiska kolväten, har hittats på områden i Kungshagen i Nyköping som inte tidigare utfyllts med muddermassor.

Troligen har området påverkats av läckage från omgivande områden som har fyllts ut med muddermassor. Kommunen tvingas nu sanera marken i dom mest förorenade områdena innan planerad bostadsbebyggelse kan starta där.