Sörmland

Sörmländska Röda Korskontor läggs ner

Röda Korsets kontor i Eskilstuna och Nyköping tillhör de som läggs ner i samband med en omorganisation. Nedläggningen berör sammanlagt fem anställda vid de båda kontoren. I hela landet avvecklar Röda Korset 17 kontor.

Det handlar om kontor där konsulenter och andra tjänstemän jobbar. I Eskilstuna berörs fyra konsulenter och i Nyköping en. Konsulenterna erbjuds nu i ett första steg att börja arbeta på det kontor som ligger närmast det där de nu jobbar.   

– Det är helt klart att vi ska skära ner, och nu ser vi över vilka kontor vi behöver. Men det är inte samma sak som att de berörda i Eskilstuna och Nyköping är arbetslösa när Las-listorna är klara, säger Leif Ydrefors regionansvarig för region Göta som omfattar Sörmland, Östergötland och Jönköpings län.

Men helt klart kommer många jobb att försvinna inom Röda Korset. Sammanlagt ska organisationen banta personalstyrkan från 450 till runt 300 anställda.

Före jul kommer besked om vilka tjänster som försvinner. Nedskärningarna motiveras av organisationens försämrade ekonom.

Däremot berörs inte Röda Korsets frivilligled i form av kretsar och regioner.