Nyköping

Nyköpingshem: Påverkar inte segregationen

Hyresgästföreningen i Eskilstuna har varnat för ökad segregation med en ny lag, som innebär att det ska bli större skillnad mellan hyrorna beroende på lägenheternas läge och standard. Men vd:n på Nyköpingshem, som sedan många år tillämpar en liknande prissättning, anser inte att segregationen har ökat.

Det kommer att vara större skillnader i hyra mellan olika lägenheter i framtiden. Inte bara standarden bestämmer hyresnivån utan också läget påverkar. I Nyköping har det kommunala bolaget Nyköpingshem tillämpat en sådan här modell i åtta år nu säger Christer Gustavsson som är vd för Nyköpingshem.

– Centralorten har fått något högre hyra. De mindre tätorter har fått en något lägre hyra.

Läget och servicen påverkar
Christer Gustavsson tycker att man nått en rättvis hyresfördelning mellan olika typer av lägenheter och han talar om takhyresmodellen.

Nyköpingshem har sett över hela sitt bestånd och låtit till exempel läget för en lägenhet påverka hyresnivån. Närhet till centrum med privat eller kommunal service påverkar hyresnivån, likaväl som standarden på lägenheten.

– Att det är ett centralt läge betyder inte automatiskt att hyran påverkas radikalt uppåt, utan man tittar på alla de faktorer som har betydelse för en hyresgäst. Om man har barnomsorg nära, om man kan handla mat i närheten. Det hela är ett gigantiskt fotarbete från vår sida. Jag vågar påstå att vi har järnkoll på våra lägenheters kvaliteter. Till och med var kroken i badrummet sitterm säger Christer Gustavsson.

"Har inte ökat segregationen"
Även centrala lägen kan ha minusvärden har man fått erfara i Nyköping.

– Det fanns på ett ställe till exempel buller, mer trafik och mindre grönområden. Det finns på objektiva grunder många negativa faktorer med ett sådant boende.

Att prissättningen skulle ha ökat segregationen tycker inte Christer Gustavsson att man kunnat se.

Branschen välkomnar lagen
De privata hyresvärdarna var från början med på den här typen av hyressättning, beroende på läge och standard. Men det har varit svårt att hålla ihop dem eftersom det har varit många och ofta små bolag med lokala bestånd. De bolag som finns på små orter har ofta inte haft något att tjäna på det hela.

Christer Gustavssson tror att det kommer att ta tid innan de privata värdarna nått upp till den vana som de kommunala bolagen har, när den nya hyressättningsmodellen börjar tillämpas, med den nya lagen från 1 januari.

– Men jag tror att hela vår bransch välkomnar att även de privata värdarna ges samma legitimitet att träffa överenskommelser.

Kan ge dyrare hyror
För att få en EU-anpassning så ska också de kommunägda fastigheterna drivas affärsmässigt och man ska inte har några fördelar av att bolaget är kommunägt när det gäller till exempel borgen och lån.

– Den här affärsmässigheten kommer att påverka hyresnivån något mera uppåt.

Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se