Nyköping

SD-nämndemän oroar domstolar

Den svenska domarkåren är orolig för tilliten till det svenska rättsväsendet efter valet. Det som en följd av Sverigedemokraternas intåg på den politiska scenen och därmed också som nämndemän i domstolarna.

En av dem som är bekymrad är Magnus Widebeck, lagman och chef i Nyköpings tingsrätt.

I och med valframgången har Sverigedemokraterna också rätt att utse nämndemän i landets domstolar, med undantag för Högsta Domstolen och Regeringsrätten. Det här har lett till diskussioner vid domstolar om hur man ska hantera Sverigedemokraternas främlingsfientliga signaler.

– Vi måste framstå för parterna som opartiska. Det får inte vara så att någon part känner att jag har hemmaplan i domstolen och omvänt får ingen känna att de har bortaplan i domstolen, säger lagman Magnus Widebeck vid Nyköpingstingsrätt.

Han anser att det finns en klar risk att en del kan komma att känna så. Och det som en följd just av partiets signaler.

– Det är ingen bra signal att skicka ut om man sen ska sätta sig och vara domare om en parten i ett mål är svenska och den andra utländsk.

Magnus Widebeck ser det här som ett betydande problem. Men han har själv ingen lösning på det.

– Jag vet inte. På kort sikt ser jag ingen lösning på detta utan jag ser att vi har ett besvärligt problem där förtroendefrågan kan komma upp och vi kan får bristande förtroende för tingsrätternas arbetet, säger Magnus Widebeck.

Enligt honom är risken påtaglig risken och frågan har också diskuterats. Och många oroas.

--Alla ser risken bland oss som har till jobb att vara yrkesdomare. Detta med att vara opartisk är själva grunden i vår professionella gärning. Och alla måste vara det annars har vi inte i domarsätet att göra, säger Magnus Widebeck.

 Jonas Carnesten 
jonas.carnesten@sr.se

Fredrik Lorenzoni
fredrik.lorenzoni@sr.se