Arvodesaffären

Gå till botten med uppgifterna

En ledande Folkpartist kräver att landstingsdirektören går till botten med uppgifterna om att tjänstemän i landstinget inte fått gehör, när de ifrågasatt beslut som lett till felaktiga politikerarvoden betalats ut.

Uppgifterna i en konsultrapport om att tjänstemän i landstinget ifrågasatt de informella politiska beslut som ledde till att ledande politiker fick 100-tusentals kronor i felaktiga arvoden, och inte fått gehör för det, är mycket allvarliga. Det menar folkpartisten Thomas af Bjur. Thomas af Bjur kräver nu att landstingsdirektören går till botten med uppgifterna.

I den oberoende konsultrapporten som kom förra veckan sägs att tjänstemän påpekat att de arvoden som kom att betalas ut från 2007 till flera av landstingets toppolitiker, bland annat då socialdemokraten Jörgen Danielsson och moderaten Lotta Finstorp, inte stämde överens med gällande reglemente för arvodena. 

Folkpartiets Thomas af Bjur säger nu att han kräver att landstingsdirektör Karin Welin, går till botten med de här uppgifterna för att se vad om några felaktigheter gjorts.  

Själv säger af Bjur att han under sin tid som politiker aldrig hört någon tjänsteman ifrågasätta dessa informella beslut.