SÖRMLAND

Många fortsätter att röka efter infarkt

Endast lite mer än hälften av de rökare som drabbas av hjärtinfarkt slutar röka trots de uppenbara riskerna.

Detta trots att rökning är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en rapport från Hjärt-lungfonden.

I Sörmland lyckas de som vårdats på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm bäst med att sluta röka.

Där var ett år efter infarkten närmare 64 procent rökfria, medan runt 44 procent var det vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett (20 procentenheter färre).