Sörmland

Fler vargar väntar länet

Nu ska Länsstyrelsen Sörmland titta på var vargar kan placeras ut inom länets gränser.

Länsstyrelsen har fått ett uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram minst två områden i Sörmland där man kan placera ut nya vargar som ett led i regeringens politik att genetiskt stärka vargstammen.

Det bör vara områden som är lämpliga för både vargar och människor och inte områden där det finns tätt med betande tamdjur, anser Naturvårdsverket. Högst 20 vargar ska tillföras stammen till 2014 för att minska inavel, enligt riksdagens beslut.

Sex län med fasta vargstammar, från Västra Götaland upp till Gävleborg berörs, men också län som Sörmland, som har enstaka vargrevir eller där vargar passerar.