STRÄNGNÄS

Ny stadsdel för 16 000 planeras på P10

Ett nytt steg har tagits i planerna på en helt ny stadsdel i Strängnäs.

Det är för en större del av det norra övningsfältet, där regementet P10 hade verksamhet innan nedläggningen, som planer finns för en stadsdel för 16 000 invånare. Där är det meningen att det ska finnas bostäder och olika typer av verksamheter.

Plan- och byggnämnden i Strängnäs ska vid sitt sammanträde under onsdagskvällen klubba igenom förslaget att godkänna det program som finns för området och en första miljökonsekvensbeskrivning inför den fortsatta planeringen.