Arvodesaffären

Danielsson vill bli regiondirektör

Den avhoppade socialdemokraten Jörgen Danielsson söker nytt jobb som regiondirektör i Jämtlands län. Danielsson sa i slutet av sommaren att han skulle hoppa av sina politiska uppdrag i landstinget. Nu är han en av 19 personer som sökt tjänsten som regiondirektör, enligt Östersundsposten.

Förordnandet som regionchef i Jämtland är på fyra år.

Det var i samband med att den så kallade arvodesaffären uppdagades, där hundratusentals kronor betalats ut i felaktiga arvoden, som Jörgen Danielsson sa att han skulle lämna uppdraget som landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget.

Formellt sett har han inte avgått eftersom han ännu inte kommit in med en skriftlig ansökan om det. Inte ens då har han formellt avgått utan hans ansökan måste också klubbas i landstingsfullmäktige.

Han har också kvar uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige mandatperioden ut, alltså året ut.