Eskilstunas stadskärna lovordad

Eskilstuna har nominerats till årets stadskärna 2004 och även till priset för barn och ungdomar i stan. Det är föreningen Svenska stadskärnor som står bakom.

– Eskilstuna har visat på väldigt stora framgångar, så de blev en väldigt självklar kandidat, säger Jeanette Berggren, vd för Svenska stadskärnor. Man har rustat upp ganska många centrala gatustråk, kopplat ihop järnvägen med stan på ett bra sätt. Med promenadstråk och cykelvägar längs Eskilstunaån har man gett Eskilstuna ett helt nytt ansikte.

Det föreningen Svenska stadskärnor framför allt tittar på är hur stadskärnan utvecklats, inte i förhållande till andra stadskärnor i landet, utan i förhållande till sig själv. För att lyckas krävs samarbete, säger Jeanette Berggren.

– Om man hittar sätt där man kan samla det kommunala engagemanget med det privata näringslivet, fastighetsägarna, föreningslivet och andra aktörer så tror vi att det ger mycket för framtiden. Och i det samarbetet har Eskilstuna lyckats bra, menar Jeanette Berggren.

Bra tecken på en attraktiv stadskärna är enligt henne att människor använder stadskärnan dygnet runt och att det inte bara finns handel, utan också något att göra på kvällen, att det fungerar med bostäder, arbetsplatser och kommunikationer.