Boende i Oxelösund klagar på affären kring småbåtshamnarna

Nu kommer protester mot hur försäljningen av småbåtshamnarna i Oxelösund gått till. Företaget Båt och Motor fick tillstånd att köpa hamnarna och där är Olle Berg, ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden, aktieägare.

I en skrivelse till Oxelösunds kommun klagar nu boende i området över hur affären gått till. De skriver att kommunstyrelsen brutit mot kommunallagen där det står att en ledamot inte får delta i ärenden som personligen berör ledamoten själv.