Nytt radiosystem dröjer

Det nya radiokommunikationssystemet som polisen, ambulansen och räddningstjänsten ska få riskerar att försnenas. Det skriver Svenska Dagbladet. För en månad tecknade Saab ett avtal med Försvarets materielverk, FMV, för leverans av systemet, men Motorola har överklagat till Länsrätten och kräver att upphandlingen av systemet görs om.

Enligt Motorola finns brister i upphandlingen. Bland annat har FMV, enligt Motorola, inte ställt samma krav på Saab som på andra anbudsgivare. Det nuvarande radiokommunikationsystemet har tidigare inte fungerat tillfredsställande hos bland annat polisen i Sörmland.