Protesterna växer mot SJ:s prishöjningar

Protesterna växer mot att SJ planer att höja priserna på tågresor. Den sörmländske riksdagsledamoten, Fredrik Olovsson, anser att SJ:s prishöjning drabbar de som pendlar till och från jobbet och hindrar en bra utveckling i Mälardalen och i de sörmländska kommunerna. Det framgår av ett brev som Olovsson skrivit till partikollegan och kommunikationsministern Ulrica Messing.

I brevet frågar Olovsson vad Messing tänker göra för att säkerställa rimliga priser. SJ höjer priserna på periodkorten till och från Stockholm med mellan 12 och 23 procent från och med mitten av