Kriminella från öst får hjälp i Sörmland

Flera personer i östra Sörmland fungerar som ekonomiska garanter för kriminella personer som kommer in i Sverige via Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Det enligt en rapport från Rikskriminalpolisen, skriver Sörmlands nyheter. Polisen har under det sista året arbetat med att kartlägga nätverk av kriminella som kommer till Sverige via Östersjöländerna.

Brottsligheten handlar om bland annat organiserade stölder, våldsbrott, narkotikahandel, prostitution och kvinnohandel. Och östra Sörmland pekas nu ut som ett område där det finns flera personer som garanterar uppehälle för kriminella från öst.