Konstmuséet i Eskilstuna flyttas

Efter många diskussioner beslutade kommunfullmäktige i Eskilstuna vid ett extra sammanträde att flytta konstmuséet. Idag ligger det längs Eskilstunaån, men beslutet innebär att det flyttas till en gammal industrifastighet i Munktellområdet.

Flera partier har ifrågasatt utredningen om vad det kostar att flytta muséet. Flytten av konstmuséet och ombyggnationer av industrifastigheten kostar 32 miljoner kronor. Miljöpartiet röstade emot flytten.

Flytten är en del i kommunens planer på att bland annat göra Munktellområdet till ett mecca för idrott och kultur.

Det var för ett par år sedan som problem med ventilation och dålig lukt i lokalerna uppmärksammades. Flytten har också sin bakgrund i den dåliga arbetsmiljön.

Däremot finns det inga beslut om att riva Konstmuséet.