Sörmland

Krav på högre patientsäkerhet

Landstinget ska nästa år satsa extra mycket på att förbättra säkerheten för patienterna. Den nya patientsäkerhetslagen kräver att landstingen tar större ansvar.

Bland annat måste landstinget utreda alla händelser som har lett till att en patient skadats inom vården.

Det handlar också om att försöka förhindra infektioner inom vården. Höstens mätning under oktober och november visar att drygt 8 procent av de inlagda patienterna på sjukhusen i Sörmland hade en infektion som de fått inom vården.

Det är lägre än rikssnittet på 9,5, men Svante Sjöstedt, chef på den nya patientsäkerhetsenheten, menar att det går att göra mer, bland annat när det gäller hygienrutiner.

För de landsting som uppfyller vissa krav, till exempel hur mycket antibiotika som skrivs ut, hur hygienen sköts och hur man mäter patientsäkerheten, får extra pengar från staten nästa år.