VINGÅKER

Vite hotar efter takläckor

Arbetsmiljöverket menar att det råder så dålig arbetsmiljö för de som jobbar på Vingåkers RM Legosmide i nuläget att Arbetsmiljöverket inte tillåter något arbete på företaget efter årsskiftet.

Arbte tillåts inte efter årsskiftet om inte de risker som enligt myndigheten finns rättas till. Skulle företaget strunta i Arbetsmiljöverkets förbud hotar vite på 150 000 kronor.

Enligt verket finns ingen ventilation vid dieselugnen vilket gör det farligt för de anställda att jobba där. Det finns inte heller någon nöddusch för att förhindra allvarliga brännskador och de som jobbar vid dieselugnen har inte rätt utbildning. Dessutom läcker det in genom taket i lunchrummet.