Nyköping

Knäbesvär kan ge livränta

Regeringsrätten tvingar kammarrätten att pröva om en kvinna i Nyköping har rätt till livränta. Försäkringskassan hävdade att kvinnans knäbesvär inte alls hade uppkommit genom en arbetsolycka, så som hon själv och hennes läkare anser.

Istället beror den på åldersförändringar hävdar Försäkringskassan. Kvinnan är i 30-års åldern.

Trots att kvinnan lämnade in en ny medicinsk utredning när hon överklagade till kammarrätten, fick hon inget prövningstillstånd där.

Fel, konstaterar Regeringsrätten, som nu alltså kräver att fallet tas upp.