VINGÅKER

Rättelse om RM Lego

Arbetsmiljöverket planerar inte att stoppa arbetet vid Vingåkers RM Lego-smide, som P4 Sörmland rapporterade igår. Det är enbart företagets anläggning i Österåker som berörs av kritiken från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har sagt att bristerna i Österåker är så allvarliga att allt arbete vid anläggningen kommer att stoppas efter årsskiftet om bristerna inte rättas till.

Om företaget bryter mot det riskerar det att få betala en straffavgift på 150 000 kronor.

Enligt företagets vd Karan Malhotra är Österåkersanläggningen tagen ur drift sedan mitten av november.